FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Relácia (teória relácií)

relácia ( teória relácií)

- trieda usporiadaných n-tíc indivíduí. Dvojčlenná relácia je napríklad trieda usporiadaných dvojíc indivíduí. To, že x je vo vzťahu R k y, sa symbolicky zapisuje ako xRy alebo R(x,y) ( L65;188).