FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Relácia

relácia

- vz»ah v jeho extenzionálnom chápaní ( L65;188).

----------
relácia>