FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rekurzia

rekurzia (lat.)

- vo fonetike: návrat artikulačných orgánov do pokojovej polohy alebo k pohotovosti pre iné nastrojenie pri vyslovavaní úplnej hlásky. V oblasti výpočtovej techniky: schopnosť štandardného programu znovu zavolať seba samého. Rekurzia umožňuje zapísať určité algoritmy malými, jednoduchými, štandardnými programami.

-----------
rekurzia>