FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Register

register

- 1. abecedný zoznam, súpis dôležitých termínov, názvov, pomenovaní, mien z obsahu publikácie alebo hypertextového dokumentu, napr. REGISTER REGISTROV FILITU.

-----------
register>