FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Regino z prümu

Regino z Prümu (asi 840 - 915)

- východofranský kronikár, opát kláštora v Prme a neskôr sv. Martina v Trevíre. Autor známej svetovej kroniky, ktorá zahrnuje udalosti od Kristovho narodenia do roku 906.

Reginova kronika obsahuje rad údajov o Veľkomoravskej ríši a českom štáte.