FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reciprocita

reciprocita = vzájomnos»

- vzájomné vz»ahy, styky, obyčajne priateµské, obojstrannos» ( L211;342).