FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Recipient

recipient (lat.)

- prijímateľ (jazykového prejavu, komunikátu, umeleckého diela atď.).