FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reč (lingvistika)

reč ( lingvistika)

- konkrétna realizácia abstraktného jazykového systému v praktickom dorozumievacom akte, v konkrétnom rečovom prejave (prehovore). Výsledkom tejto realizácie je konkrétny jazykový text ( L454;18).