FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Realita virtuálna

realita virtuálna

- kváziskutočnosť vytvorená programovými prostriedkami počítača.