FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Realita objektívna

realita objektívna

- to, čo existuje nezávisle od ľudského vedomia.