FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Reakcia psychická

reakcia psychická

- zmena správania ako odpoveď, odozva organizmu na vonkajší alebo vnútorný podnet; závisí od konkrétneho podnetu, predchádzajúcej skúsenosti, súčasného stavu (vrátane zameranosti a aktuálnej motivácie) ( L571;175).