FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rad <séria> (matematika)

rad <séria> ( matematika)

- postupnosť {s } parciálnych súčtov s postupnosti čísel {a }.
ü ü ü