FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rád rytiersky

rád rytiersky

- polovojenská-polomníšska organizácia západoeurópských rytierov. Rytierske rády vznikli v 12. stor. - 13. stor. do značnej miery z iniciatívy katolíckej cirkvi a pápežstva. Rytierske rády mali hierarchickú štruktúru a na ich čele stál doživotne volený neobmedzený veľmajster, ktorému boli podriadení náčelníci provincií a ďalší hodnostári. Nominálne prináležala najvyššia moc pápežovi.

----------------
rád rytiersky>