FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Racionalizmus novoveký - predstavitelia

racionalizmus novoveký - predstavitelia

Descartes, R.

Leibniz, G. W.

Pascal, B.

Spinoza, B.