FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Racionalizmus absolútny

racionalizmus absolútny

- učenie, podľa ktorého poznanie princípov je apriórne, pričom sa prakticky neponecháva miesto skúsenosti. Zástancami absolútneho racionalizmus sú napr. Platon, Descartes, ... ( L719;249).