FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Racionalizmus - predstavitelia

racionalizmus - predstavitelia

Descartes, R.

Leibniz, G. W.

Spinoza, B.