FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Racionalita (materializmus dialektický)

racionalita ( materializmus dialektický)

- systém, ktorý je historicky podmienený a rozvíja sa v určitom sociálno- -kultúrnom kontexte. Objektívnu neekvivalentnosť, nezhodu rozličných racionalít určuje rozličný stupeň ich súladu s objektívnymi zákonitosťami vývoja prirody a spoločnosti, so záujmami a cieľmi určitej skupiny v daných sspolocensko-historických podmienkach. Kritériom adekvátnosti racionality objektívnej realite je sociálna prax a efektivnosť pri dosahovaní všeobecne platných cieľov ( L53;415).