FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Racionalita (filozofia novoveká)

racionalita ( filozofia novoveká)

- všeobecná, abstraktná, mimokultúrna a mimohistorická vlastnosť človeka.