FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rabbúni

rabbúni

- slavnostnej¹ia podoba oslovenia rabbi ( L50;167).