FILIT
Obsah
Schémy
Chronológia
Registre
Reakcia

FILIT: R

r
R
rabbi
rabbúni
rabín

racionalita
racionalizmus
racionalizmus kritický
racionalizmus novoveký
racionálny

rád
rad <séria>
Rádhakrišnan, S.
Radiščev, A. N.
Rádl, E.
radosť
radžas

ragby

Rahner, K.

Rakovský, M.

Rámakrišna
Rámánudža
Ramsey, F. P.

Rank, O.

Rapoport, A.

rasa
rasa žltá
rasa biela
rasa čierna
rasa europidná
rasa µudská
rasa mongolidná
rasa negridná
rasizmus
rast
rast organizmu
rastlina

Ratzinger, J.

Rawls, J.

Re
Rea
reakcia
reakcia chemická
reakcia jadrová
reaktológia
realita
realita objektívna
realita transhorizontová
realizácia
realizmus
realizmus intuitívny
realizmus kritický
realizmus magický
realizmus naivný
realizmus socialistický
realizmus stredoveký
realizmus stredoveký krajný
reálny
recepcia
recepcia hudby
recesia
recipient
reč
redukcia
redukcia eidetická
redukcionizmus
referencia
reflex
reflex podmienený
reflexia
reflexia filozofická
reflexia filozofie
reflexia transcendentálna
reforma
reforma v Cluny
reformácia
reformizmus
register
regres
regres nekonečný
regresia
regressus in infinitum
reifikácia
Reichenbach, H.
Reinhold, K. L.
reizmus
rekurencia
relácia
relacionalita
relativita
relativizmus
relativizmus etický
relativizmus historický
relativizmus kultúrny
relativizmus vedecký
relatívne
relatívny
relígia
religionistika
religiosidad popular
Renan, E.
renesancia
renesancia karolínska
Renner, K.
Renouvier, Ch.
reprezentácia
republika
res cogitans
res extensa
resentiment
Rescher, N.
Reštaurácia (francúzska)
rétorika
revizionizmus
revolúcia
revolúcia kultúrna
revolúcia neoencyklopedická
revolúcia sociálna
revolúcia vedecko-technická
Rezek, A.
rezolutika
rezonancia
réžia
režisér

Rgvéd

riadenie
riadenie systému
ribozómy
Rickert, H.
Ricoeur, P.
Riečan, B.
rieka
Rieger, F. L.
Riegl, A.
riešenie problému
riešenie úlohy heuristické
Rigvéd
Richards, I. A.
Rim
Rimania
rímskokatolícky
Rímsky klub
rinzai zen
Ripelin, H.
ris
ríša
Riška, A.
rituál
rítus

RNA

Robert z Chesteru
Robinet, J. B. R.
Robles, O.
robotník
robotník námezdný
rod
rodič
rodina
Rogers, C. R.
Rogerus Bacon
Rohracher, H.
rok
rola
roµníctvo
roµník
román
Románi
romanticizmus
romantika
romantizmus
romantizmus nemecký
Rombach, H.
rómčina
Rómovia
Rómska občianska iniciatíva
Rorty, R.
Roscellinus
rosenkruciáni
rotácia
Roth, H.
Rothacker, E.
Rothschild, M. A.
Rotterdamský, E.
Rousseau, J.-J.
rovina
rovnica
rovník
rovnobežka
rovnomennosť
rovnosť
rovnováha
rozdiel
rozhodnuteµnosť
rozhodnutie
rozhodovanie
rozhovor
rozjímanie
rozklad
rozkoš
rozlíšené
rozlišovanie
rozmanitosť
rozpínanie vesmíru
rozprávanie
rozprávka
rozpriestranenosť
rozsah pojmu
roztržitosť
rozum
rozum čistý
rozum zdravý
rozumenie bytiu

rôznosť

Rubinštejn, S. L.
ruka
rukopis
Rúmí
Rushdie, S.
Rusi
Ruská revolúcia 1917
Ruskin, J.
Rusko
rusofilstvo
Russell, B.

Rüdiger, A.

Rybár, J., 387
Rybár, J., 389
Ryle, G.
rytmus