FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

R

r

- 32. pismeno slovenskej abecedy

- spoluhláska a pismeno latinskej abecedy

-značka pre polomer (rádius)

R

- značka jednotky dávky r"ntgenového žiarenia alebo žiarenia ç (r"ntgen)