FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychoterapia hlbinná

psychoterapia hlbinná

- zahrnuje klasickú psychoanalýzu S. Freuda, individuálnu psychológiu A. Adlera a analytickú psychológiu C. G. Junga; spoločne vychádzajú z nevedomých psychických procesov a dôrazu na prvé roky života; odlišne
zdôrazňujú významo sexuálneho pudu (Freud), potrebu začleniť sa a uplatniť v spoločnosti (Adler) a kolektívne nevedomie a archetypy (Jung) ( L571;172).