FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia súčasná

psychológia súčasná

- súčasť súčasnej vedy, súčasná etapa vývinu psychológie; súhrn psychologickych učení a smerov v súčasnosti.