FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia špekulatívna

psychológia špekulatívna

- najčastejšie psycholoické myslenie od najstarších dôb do 2. polovice 19. stor., čiže do doby, keď sa psychológia vyčlenila z filozofie ako samostatná vedná disciplína.

Za špekulativnu psychológiu sa tiež považuje prístup ku skúmaniu psychických javov v časovom intervale po vzniku empirizmu a pred vznikom psychologického experimentu, kedy sa zistené údaje vysvetľovali myšlienkovou úvahou.

Za špekulatívnu psychológiu napokon považujú psychologické poznatky založené na čírom fenomenalizme , pozitivizme, symbolizme alebo behaviorizme ( L571;171).