FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia diferenciálna

psychológia diferenciálna

- odvetvie pscyhológie, ktoré skúma pscyhologické rozdiely medzi indivíduami, medzi skupinami ľudí, príčiny a dôsledky týchto rozdielov ( L222;40).