FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prvok riadiaci

prvok riadiaci

- je prvok systému, ktorý cieľovo ovplyvňuje ďalšie prvky a má v systéme dominantné postavenie. Prostredníctvom riadeného prvku, s ktorým je spojený priamymi i spätnými väzbami, vysiela riadiace impulzy. Kvalita riadiaceho prvku bezprostredne ovplyvňuje kvalitu celého systému ( L337;264).