FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prvok aktívny

prvok aktívny = element aktívny

- prvok dynamického systému, 1. v ktorom okolie vyvoláva určité stavy, 2. ktorý pôsobí na toto okolie a v ňom vyvoláva určité stavy a 3. ktorý má najmenej jeden vstup a jeden výstup.