FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prusák, j. - zoznam diel

Prusák, J. - zoznam diel

Systémovosť práva, právny systém a systém práva, 1990

Slušnosť v práve a morálnosť práva, 1993

Kapitoly z teórie štátu a práva. Teoria práva. II. diel, 1993

Teória práva, 1995
L1293