FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proxemika

proxemika

- vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom interpersonálnej priestorovej dištancie, t. j. rolou priestorovej vzdialenosti v sociálnej interakcii.