FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prostriedok pracovný

prostriedok pracovný

- prostriedok, pomocou ktorého človek pôsobí v pracovnom procese na pracovné predmety a cieľavedome ich mení na úžitkové hodnoty pre uspokojenie ľudských potrieb . Pracovné prostriedky sú súčasťou výrobných síl spoločnosti ( L421;495).