FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prostredie spoločenské

prostredie spoločenské

- historicky podmienená spoločnosť ľudí a výsledkov ich činnosti, ako je jazyk, veda, technika, umenie a i.; jedinec si ho osvojuje v priebehu svojho života , pričom prenos z generácie na generáciu sa zrýchľuje ( L571;156).