FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prorok malý

prorok malý

- jeden z dvanástich prorokov, ktorí zanechali spisy menšieho rozsahu. Tieto knihy nie sú svojou kvalitou rovnocenné, popri dielach preniknutých prorockým zápalom a veľmi pôsobivých aj po štylistickej stránke (Ámos, Ozeáš, Micheáš), nájdeme medzin nimi aj také knihy, ktoré nemožno pokladať za prorocké (Jonáš). Podľa hebrejského kánonu je ich poradie takéto: Ozeáš, Joel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zacharíáš a Malachiáš. Septuaginta kladie na prvé miesto Ozeáša, Ámosa, Joela, Abdiáša a Jonáša ( L50;122).