FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Progres

progres

- postupný vývoj po vzostupnej línii, rozkvet.