FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Program štátoprávny slovenský

program štátoprávny slovenský

- okrem výnimky počas revolúcie 1848/49, bol zakotvený na pôde Uhorska. Od počiatku tu vlastne šlo o hľadanie symbiózy slovenského národného hnutia a uhorského vlastenectva - nacionalizmu a etatizmu. K symbióze nedošlo v dôsledku odmietavého maďarského postoja. Maďarská idea politického uhorského národa teoreticky nemusela byť tejto symbióze na prekážku ( L627;26).