FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prognóza

prognóza

- odhad budúceho vývoja (spolocenského, ekonomického ap.); predpoveď priebehu (napr. priebehu choroby) alebo výsledku (napr. výsledku liečenia); v medicíne: predpoveď, ktorá sa snaľína základe objektívnych nálezov stanovi», či sa dá očakáva» pri určitej chorobe zahojenie a upravenie, zlepąenie stavu, alebo naopak chronicita alebo trvalé zhorąovanie, resp. ukončenie ľivota. Podµa toho je prgnóza dobrá, pochybná, nepriaznivá, zlá a veµmi zlá (fausta - infausta - infaustissima) ( L349;303- 304).

-----------
prognóza>