FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Profesia

profesia

- základný odbor, povolanie, druh pracovnej činnosti vyžadujúci si odbornú prípravu ( L715;583).

Základnými znakmi profesie sú:

- rozsiahla príprava a výcvik na vykonávanie odbornej praxe;
- intelektuálny komponet;
- existenčná dôležitosť a nezastupiteľnosť.

Typickými črtami profesie sú:

- združenosť do profesijných organizácií;
- autonómnosť práce a rozhodovania;
- služba hodnotám ( L1034;13-14).