FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Produktivita práce

produktivita práce

- celkový výstup delený pracovnými vstupmi. Produktivita práce sa zvyšuje v dôsledku dokonalejších technológií, vyššou pracovnou zručnosťou a prehlbovaním kapitálu (čiže rastom vybavenosti práce kapitálom) ( L383;977).