FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces vyučovací

proces vyučovací

- najvýznamnejšia forma pedagogického procesu, systém zložitých a vzájomne podmienenych vzťahov, súvislostí a zmien v didaktickej súčinnosti učiteľa (lektora) a žiakov (študentov), zameraný na splnenie cieľov vyučovania ( L189; 595 L1358;182).