FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces technologický

proces technologický

- súbor technických činností určitého druhu (napr. odlievanie, zváranie, sústruženie a pod.) potrebných na zhotovanie určitého výrobku. Technologický proces je predmetom skúmania technológie ( L159;457, L74;720 an.)

-----------------------
proces technologický>