FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces spoločenský

proces spoločenský

- proces tvorený sériou vzájomného pôsobenie ľudí na seba alebo série javov existujúcich v organizácii a štruktúre skupín, ktoré menia vzťahy medzi ľúďmi alebo vzťahy medzi jednoltivými súčasťami pospolitosti. Sériu spoločenských javov môžeme považovať za proces, pokiaľ si v čase zachováva identickosť, ktorá ju umožňuje odlišovať od iných sérií, pokiaľ predchádzajúce javy, hoci aj iba zčasti, určujú javy nasledujúce a pokiaľ tieto javy vyvolávajú určitý súrodý stav veci ( L161;146-147).

---------------------
proces spoločenský>