FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces pracovný

proces pracovný

- rozhodujúca zloľka výrobného procesu pozostávajúca z pôsobenia pracovnej sily na výrobné prostriedky. Prirodzenými prvkami pracovného procesu sú: práca , pracovné predmety a pracovné prostriedky ( L421;495).

------------------
proces pracovný>