FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces ekonomický

proces ekonomický = hospodársky proces

- proces vzniku , pohybu a zániku určitého súhrnu ekonomických činností a ekonomických vzťahov , tvoriacich špecifické oblasti alebo stránky spoločenskej reprodukcie ( L421;140).