FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Problém syntetizujúci

problém syntetizujúci

- problém, keď na základe daných údajov a ohraničujúcich podmienok má jeho riešenie vyústiť do zostrojenie (odvodenia) zatiaľ ešte neopísanej (neznámej) entity z prvkov, ktoré sú známe ( L539;65).