FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Problém psychofyzický

problém psychofyzický angl. mind-body problem

- problém vz»ahu medzi psychickým a fyzickým. Psychofyzický problém je jedna z tematizácií vz»ahu tela a duąe . Je to problém ąpecifický pre karteziánstvo ( L83;24).

------------------------
problém psychofyzický>