FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prístup k riadeniu kybernetický

prístup k riadeniu kybernetický

- patrí medzi najprepracovanejšie prístupy k riadeniu; využíva konceptuálny aparát kybernetiky, pričom vychádza z informačného pôsobenia medzi systémami a z princípu spätnej väzby systému, ktorá vyrovnáva náhodné rušivé vplyvy okolia alebo vedie k ďalšiemu rozvoju systému. Kybernetický model riadenia zahrnuje informačné toky, miesta transformácie informácií, opis štruktúry a správania systému riadenia ( L479;294).