FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príslušnosť funkčná

príslušnosť funkčná

- v práve: delimitácia okruhu činnosti medzi procesnými orgánmi prvého a druhého stupňa pri rozhodovaní o tej istej veci.