FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prírodnina

prírodnina

- hmotná súčiastka živej alebo neživej prírody ako predmet prírodovedého skú- mania, najmä v školách ( L209;588).

Linné rozdelil prírodniny do druhov, rodov, radov, tried a ríš a každej bytosti dal dve mená, jedno rodové, jedno druhové (pozri: A HREF="nxxxx.htm"> nomenklatúra binomická).