FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príroda (albert veľký)

príroda ( Albert Veľký)

- závisí od božej (273) vôle, pretože božia vôľa (273) je konečnou príčinou všetkého, k nej vedú iné príčiny vecí. Celý mechanizmus pôsobenia zákonov prírody a prvkov, ktoré sa im podriaďujú, je prostriedkom a nástrojom slúžiacim na realizovanie večných ideí, v čom má každá vec (273) i každá bytosť ( anjel (273), nebesá, človek atď. svoju vlastnú funkciu ( L23;272).