FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp zachovania

princíp zachovania

- vedecký princíp odrážajúci stálosť základnych vlastností alebo vzťahov prírody. Princípy zachovania sa v štruktúre fyzikálnych teórií formulujú ako zákony zachovania alebo ako princípy invariantnosti.