FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp totožnosti

princíp totožnosti

- hovorí, že dve veci, dva pojmy atď. x a y sú totožné vtedy a len vtedy, keď každú vlastnosť P, ktorú má x, má súčasne aj y, a naopak ( L645;332).